International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 6/2 July 2013

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ARAL

 

Title

 İLMİN ULAŞACAĞI EN SON NOKTA OLMASI AÇISINDAN MÛCİZE’NİN HİKMETLERİ    pp. 1-18

 

Summary

 Kur’ân’da Peygamberlerin hayat hikâyeleri anlatılırken onların gösterdikleri mu’cizeler de anlatılır. Bunlar, fizik kanunları açısından, meydana gelmesi mümkün olmayan ve bir veya birkaç temel kanunu açıkça ihlal ettiği için fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlerin “imkânsız ve olağanüstü” dediği olaylardır. Mu’cizeler Allah tarafından gönderildikleri iddiasıyla ortaya çıkan kişilerin iddialarının O’nun tarafından doğrulandığını gösteren delil ve şâhitlerdir. Bu durum, akıl sahiplerine fizik-üstü bir Zat’ın varlığını gösterirken mu’cizeleri olan kişinin de kendi namına değil o Zat adına hareket ettiğini, güvenilir olduğu, getirdikleri emir ve yasakların da hikmet üzere olduğunu da ispatlar. Mu’cizelerin insanlığa yararı, faydası nedir? Onlar ilimden bir şey ifade ederler mi? Veyahut mu’cizeler ilimlerin ulaşabileceği en son nokta mı? Her peygamberin mu’cizesi, insanların ilim ve irfan dünyasına yeni ufuklar açan birer işâret olabilir. Bu makâlede bu ve benzer soruların cevapları verilmeye çalışılmaktadır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Mu’cize, Peygamber, İlim, Hikmet


   OSMAN ORAL

 

Title

 DÜNYANIN İLK TIP FAKÜLTESİNİNİN YAPILMASINA VESİLE OLAN GEVHER NESİBE SULTAN    pp. 19-30

 

Summary

 Gevher Nesibe Sultan, Anadolu’da İslâmî döneme ait en eski hastahane ve dünyanın ilk tıp fakültesinin yapımına vesile olan bir hanımdır. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın (ö. 588/1192) kızı olan Gevher Nesibe Sultan, genç yaşta vereme yakalanmış ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentlerinden biri olan Kayseri’de hastane olmadığından vefat etmiştir. Kendisine kalan mirasıyla güzel bir hayra vesile olmuş, o zamanki adıyla Kayseri’de Gevher Nesibe Dârüşşifâsı ve Tıp Medresesi’ni yaptırılmasını vasiyet etmiştir. Böylece O, dünyanın ilk Tıp Fakültesi’nin Kayseri’de yapılmasına vesile olmuştur. Bu makalede Gevher Nesibe Sultan’ın hayatı kısaca anlatılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: II. Kılıçaslan, Gevher Nesibe Sultan, Kayseri, Şifahane

 


  OSMAN ORAL

 

Title

  RUS TATAR ÂLİMİ MÛSÂ CÂRULLAH BİGİYEV (1875-1949)    pp. 31-41

 

Summary

 Rusya müslümanları arasında tanınan ve Kazan Türklerinden Musa Carullah Bigiyev, İslâm dünyasında tanınan bir müslüman ilim, fikir ve aksiyon adamıdır. 1874'te Rusya'daki en eski ve turistik şehirlerden biri Nero Gölü'nün kıyısında Rostov'da doğan Bigiyev, eğitimini Buhara, Mısır, Hicaz, İstanbul, Hindistan ve Şam medreselerinde yaptıktan sonra memleketinde, gazetecilik yapmış ve birçok eserler vermiştir. 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra zindanlara atılmış eziyet ve işkencelere uğramış, vatanını terk ederek Çin, Afganistan, Hindistan, Finlandiya, Almanya, Türkiye, İran, Irak ve Japonya'da ilim faaliyetlerinde bulunmuş ve nihayet 1949 yılında Kahire'de vefat etmiş âlim, bilge bir şahsiyettir. Bu makâlede onun hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri ile Rusya müslümanları arasındaki yeri ve önemi araştırılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Müslüman, Tatar, Musa Carullah Bigiyev 


   

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ