International Journal of Russian Studies

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1307 – 3419, Ankara – TÜRKİYE

Volume 6/1 January 2013

 

www.radtr.net


 

 OSMAN ORAL

 

Title

 HOCA AHMET YESEVİ (ö. 562/1166) VE YESEVİLİK     pp. 1-16

 

Summary

 Hoca Ahmet Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın Sayram şehrinde dünyaya gelmiş müslüman Türk âlimidir. Onun din anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının müslüman kimliklerinin korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, sağlam bir dînî ve ahlâkî hayat sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar sürdürmüştür.

Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî anlayış ve inançlarında geniş tesirler icra ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve "Hâce-i Türkistan" ünvânlarıyla anılmıştır. Ahmet Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurmuş ve tarihte ilk Türk tarikat kurucusu olmuştur. Onun, Türkler arasında özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Yesevî dervişleri, Orta Asya ve Anadolu halkının İslâm dinini kabul etmesinde etkili olmuşlardır. Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed sevgisi ile dini motiflerde doludur. Bu makâlede Türk milletinin din algısında büyük tesiri bulunan büyük âlim Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevilik incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevî, Hikmetler, İmân, İslâm, Türk 

  


   Иванова Нэлли Борисовна

 

Title

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ     pp. 17-35

 

Summary

 Наблюдения, свидетельствующие о том, что возможности людей неравны, старо, как мир. Это не было секретом ни для науки, ни для обыденного сознания, аккумулирующего, по меткому выражению Гегеля, не только научные теории, но и все предрассудки своего времени. И выдающиеся люди древности, и их менее осведомленные в науках современники хорошо понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто проявляются уже в детстве. 
 


  AYHAN BENGİ

 

Title

  TÜRK RESİM SANATINDA MİNYATÜR VE MİNYATÜR RESİM GELENEĞİNDEN BATI ANLAYIŞINA DÖNÜK RESİM SANATINA GEÇİŞ    pp. 36-46

 

Summary

 Sanat yapıtları üretildikleri toplumların sosyo-politik, sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarını kavramaya yardımcı olurlar. Sanat dallarındaki değişimler yaşanan dönemin, toplumun dünyaya ve insana bakış ve yaklaşımının görsel dile dökülmüş birer belgeleri gibidirler. Geleneksel resim sanatımız da 18. yüzyıla kadar örneklerini minyatür dalında vermiş ve kökünü Türk İslam geleneğine dayanan kitap ressamlığından almıştır, bu nedenle geleneksel resim sanatımız olan Osmanlı minyatürünün tanımlanması gerekir. Bu sanat nasıl oluşmuş ve hangi kültür birikimlerinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır? Bu konunun araştırılması etkenler ne olursa olsun, sanatın birden bire değişmediğini gösterecektir. 


  

2016 - RUS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ